Мета і завдання організації

Основною метою діяльності організації є сприяння розбудові правової держави і становленню громадянського суспільства на засадах принципу верховенства права в територіальній громаді, сприяння формуванню індивідуальної правової і політичної свідомості й культури, розвиткові правничої професії, розвитку правової культури та правосвідомості суб’єктів права, задоволення та захисту прав і спільних інтересів членів організації.

В сучасних умовах відсутності на належному рівні інформованості громадян про свої права та способи їх захисту наша організація ставить за мету підвищення рівня правових знань та здатності до правової самодопомоги населення Вінницької області.    
Організація сприятиме гармонізації національного законодавства із Європейськими стандартами захисту прав людини шляхом імплементації окремих положень Європейських конвенцій в нормативні акти України та популяризації загальноєвропейських демократичних цінностей.

На нашу думку, кожен громадянин  України повинен вміти відстоювати свої права, тому у своїй діяльності ми здійснюємо як просвітницьку роботу спрямовану на надання можливості самодопомоги та самоадвокатування громадян, так і практичні заходи з захисту прав мешканців Вінницької області.   

Організація ставить перед собою такі завдання:

 • сприяння процесу розвитку правової держави в Україні;
 • сприяння забезпеченню рівності можливостей та антидискримінаційній практиці;
 • підтримка заходів, спрямованих на сприяння у примиренні групових інтересів з ціллю подолання конфліктів та становленню громадянської злагоди;
 • здійснення заходів щодо покращення соціальної сфери області;
 • співпраця з державними та недержавними установами та організаціями з метою вирішення соціальних проблем;
 • підвищення рівня правової освіти та правосвідомості громадян;
 • сприяння захисту прав окремих соціальних груп, зокрема осіб з інвалідністю;
 • впровадження в життя положень Конвенції ООН «Про права інвалідів»;
 • підвищення рівня доступу до публічної інформації;
 • сприяння  гармонізації  українського  законодавства  із  законодавством Європейського  Союзу  та  його  реформуванню  з  використанням  досвіду розвинених демократичних країн;
 • сприяння  професійному  розвитку  правників  та  поширенню  етичних стандартів поведінки серед правників;
 • сприяння підвищенню ролі права та юридичної професії в суспільстві;

 

GISMETEO: Погода по г.Винница Курс долара
Ми в соціальних мережах
     
Наші партнери
Українська Гельсінська спілка з прав людини