Корисна інформація

 

1

Витяг із Указу Президента України «Про Положення про Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів»

«Держспоживінспекція України   є   спеціально    уповноваженим центральним  органом  виконавчої влади у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів.»

Витяги із Закону України «Про захист прав споживачів»
 
« Стаття 5. Захист прав споживачів

1. Держава   забезпечує  споживачам  захист  їх  прав,  надає можливість   вільного   вибору   продукції,   здобуття   знань   і кваліфікації,  необхідних для прийняття самостійних рішень під час придбання та використання продукції відповідно  до  їх  потреб,  і гарантує   придбання  або  одержання  продукції  іншими  законними способами в обсязі, що забезпечує рівень споживання, достатній для підтримання здоров'я і життєдіяльності.

2. Держава  створює  умови для здобуття споживачами потрібних  знань з питань реалізації їх прав.

3. Захист прав споживачів здійснюють спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,  місцеві  державні  адміністрації,  органи  і  установи,  що здійснюють  державний  санітарно-епідеміологічний   нагляд,   інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування згідно із законодавством, а також суди.»

«На сезонні товари (одяг,  хутряні та інші вироби) гарантійний строк  обчислюється з початку відповідного сезону ( 172-94-п ), що встановлюється Кабінетом Міністрів України.»

«При   виконанні  гарантійного  ремонту  гарантійний  строк збільшується на час перебування продукції в ремонті.»

« Стаття 8. Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості

1. У   разі  виявлення  протягом  встановленого  гарантійного строку недоліків споживач,  в порядку та у строки,  що встановлені законодавством, має право вимагати:

1) пропорційного зменшення ціни;
2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.»

«За кожний  день  затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки (моделі,  артикулу,  модифікації) та  за  кожний день   затримки   усунення   недоліків  понад  установлений  строк (чотирнадцять днів) споживачеві виплачується неустойка  відповідно в розмірі одного відсотка вартості товару.»


«Споживач має право пред'явити виробнику (продавцю) вимогу про  безоплатне  усунення  недоліків   товару   після   закінчення гарантійного  строку.  Ця  вимога  може  бути пред'явлена протягом установленого  строку  служби,  а  якщо  такий  не  встановлено  - протягом  десяти  років,  якщо  в  товарі  було  виявлено недоліки (істотні недоліки),  допущені з вини виробника.  Якщо цю вимогу не задоволено  у  строки,  передбачені частиною дев'ятою цієї статті, споживач  має  право  на   свій   вибір   пред'явити   виробникові (продавцеві)  інші  вимоги,  відповідно  до  частини  першої  цієї статті.»

«Стаття 9. Права споживача при придбанні товару належної якості

1. Споживач має право обміняти непродовольчий товар  належної якості на аналогічний у продавця,  в якого він був придбаний, якщо товар не  задовольнив  його  за   формою,   габаритами,   фасоном, кольором,   розміром   або   з  інших  причин  не  може  бути  ним використаний за призначенням.

Споживач має право на обмін товару належної  якості  протягом чотирнадцяти  днів,  не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем. { Абзац другий частини першої статті 9 із змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 2741-VI ( 2741-17 ) від 02.12.2010 }

Обмін товару   належної   якості  провадиться,  якщо  він  не використовувався і якщо збережено його товарний  вигляд,  споживчі властивості,  пломби,  ярлики,  а  також  розрахунковий  документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

2. Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач  має  право  або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості,  або  розірвати договір  та  одержати  назад  гроші у розмірі вартості повернутого товару,  або здійснити обмін товару на аналогічний при  першому  ж надходженні відповідного товару в продаж. Продавець зобов'язаний у день надходження товару в продаж повідомити про це споживача, який вимагає обміну товару.»

«Стаття 15. Право споживача на інформацію про продукцію

1. Споживач має право  на  одержання  необхідної,  доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію,  що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути  надана  споживачеві  до  придбання  ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про продукцію не вважається рекламою.

Інформація про продукцію повинна містити:

1) назву  товару,  найменування  або  відтворення  знака  для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;

2) найменування нормативних документів,  вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція;

3) дані про основні властивості продукції,  а щодо  продуктів харчування  -  про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх  виготовлення  сировини,  в  тому  числі   харчових   добавок), номінальну  кількість (масу,  об'єм тощо),  харчову та енергетичну цінність,  умови використання та  застереження  щодо  вживання  їх окремими  категоріями  споживачів,  а  також  іншу інформацію,  що поширюється на конкретний продукт;

4) відомості про вміст шкідливих для  здоров'я  речовин,  які встановлені  нормативно-правовими  актами,  та  застереження  щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами;

5)  позначку про наявність або відсутність у складі продуктів харчування  генетично  модифікованих  компонентів;  { Абзац сьомий частини  першої  статті 15 в редакції Закону N 1779-VI ( 1779-17 ) від 17.12.2009 }

6) дані  про  ціну  (тариф),  умови  та   правила   придбання продукції;

6-1)  виробник  (продавець)  у  разі  виявлення недостовірної інформації про продукцію (якщо вона не шкодить життю, здоров'ю або майну  споживача) протягом тижня вилучає цю продукцію з продажу та приводить  інформацію  про  неї  до відповідності; { Частину першу статті  15  доповнено  новим  абзацом  згідно із Законом N 1779-VI ( 1779-17 ) від 17.12.2009 }

7) дату виготовлення;

8) відомості про умови зберігання;

9) гарантійні зобов'язання виробника (виконавця);

10) правила  та  умови  ефективного і безпечного використання продукції;

11) строк  придатності  (строк  служби)   товару   (наслідків роботи), відомості   про   необхідні   дії   споживача   після  їх закінчення,  а також про можливі наслідки в разі  невиконання  цих дій;

12) найменування та  місцезнаходження  виробника  (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача,  а  також  проводить  ремонт  і  технічне обслуговування.»

«Стаття 22. Судовий захист прав споживачів

1. Захист  прав  споживачів,   передбачених   законодавством, здійснюється судом.
2. При  задоволенні  вимог  споживача  суд  одночасно вирішує питання щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди.
3. Споживачі  звільняються  від  сплати  державного  мита  за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.»


GISMETEO: Погода по г.Винница Курс долара
Ми в соціальних мережах
     
Наші партнери
Українська Гельсінська спілка з прав людини