Порядок ліквідації ФОП

Як закрити підприємницьку діяльність 

 

Фізична особа - підприємець вирішив припинити (закрити) свою діяльність з ведення бізнесу. Як це зробити правильно? 

Якщо Ви - підприємець - фізична особа наважилися (внаслідок різного роду обставини) взагалі припинити свою підприємницьку діяльність, це необхідно зробити сумлінно, крок за кроком, враховуючи порядок і строки, визначені Законом України від15.05.2003р. № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ". І, головне, слід пам'ятати - поки процедура припинення не доведена до кінця, поки державний реєстратор не внесе відповідний запис про припинення Вашої підприємницької діяльності, Ви - підприємець з усіма наслідками, що випливають з цього статусу.

 

 Крок перший: звернення до державного реєстратора

 

Для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця припинити свою підприємницьку діяльність така фізична особа - підприємець (ФОП) або уповноважена ним особа повинні подати держреєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) заяву про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємцем та документ, що підтверджує внесення плати за публікацію оголошення про прийняття ФОП рішення про припинення підприємницької діяльності. У разі якщо фізична особа - підприємець самостійно подає документи, йому слід обов'язково пред'явити державному реєстратору паспорт. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності є датою початку процедури припинення ФОП підприємницької діяльності.

  

Крок другий: звернення до ДПІ 

 

У 3-денний термін з дати внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про те, що фізособа перебуває в процесі припинення, фізична особа - підприємець подає органу ДПС, де платник податків перебуває на обліку, такі документи:

 

- Заяву про зняття з обліку платника податків за ф. № 8-ОПП;

 - Оригінали документів, які видаються органами ДПС платнику податків (свідоцтва, патенти, довідки за ф. № 4-ОПП, інші довідки тощо) і підлягають поверненню органу ДПС;

 - Завірені органом ДПС копії цих документів, якщо такі видавались та підлягають поверненню до органу ДПС.

  

Потім проводяться процедури зняття з обліку в органах ДПС.

 

Після проведеної перевірки платника податків, у разі встановлення факту відсутності заборгованості перед держбюджетом України і місцевими бюджетами, орган ДПС знімає його з обліку. Зняття з обліку платника податків в органах ДПС проводиться за наявності повідомлення від установи банку про закриття такому платнику рахунків (якщо вони були відкриті). Після завершення процедури зняття з обліку орган ДПС складає довідку про зняття з обліку платника податків за ф. № 12-ОПП, яку надсилає органам держреєстрації або органу, що здійснив реєстрацію. Якщо проведеною перевіркою платника податків встановлено факт заборгованості його перед бюджетами, орган ДПС не знімає його з обліку, а підрозділи обліку та звітності складають повідомлення про наявність обов'язків зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) за ф. № 10-ОПП і надсилають його особі, відповідальній за погашення податкових зобов'язань або податкового боргу, що є таким відповідно до законодавства в разі ліквідації платника податків.

 

Крок третій: отримання довідки про відсутність заборгованості по податках

 

 Коли процедура зняття з обліку в органах ДПС буде завершена, підприємець отримує довідку про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових платежах) за ф. № 22-ОПП. Ця довідка є дійсною протягом двох місяців.

  

Крок четвертий: отримання документів про відсутність заборгованості у відповідних органах Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування

  

Крок п'ятий: власне реєстрація припинення підприємницької діяльності

 

 Не раніше двох місяців з дати опублікування в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації оголошення про початок процедури припинення в органах державної реєстрації проводиться державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем. Цього разу фізична особа - підприємець подає державному реєстратору особисто (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу такі документи:

 

- Заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням;

 - Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця;

 - Довідку відповідного органу ДПС про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових платежах);

 - Довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості;

 - Довідки відповідних органів фондів соціального страхування про відсутність заборгованості або про те, що він не перебував на обліку.

  

У разі якщо фізична особа - підприємець самостійно подає документи, йому слід обов'язково пред'явити державному реєстратору паспорт.

  

І тільки після цього вноситься запис про припинення підприємницької діяльності та підприємницька діяльність вважається припиненою.

GISMETEO: Погода по г.Винница Курс долара
Ми в соціальних мережах
     
Наші партнери
Українська Гельсінська спілка з прав людини