Оформлення субсидій


Порядок надання субсидій 

 

Процедура призначення та надання житлових субсидій регламентована “Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива “ затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.1997р. №1050, із змінами та доповненнями, “Методикою надання населенню житлових субсидій “  затвердженою Наказом  Міністерства праці та соціальної політики України .№58/45/91/73/51/23/10-538 від 15.04.1998р. та  “Методикою обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги” затвердженою Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України Державного комітету Статистики України №74/36/72/102 від 03.04.2000р.

 

Субсидія  на оплату житлово-комунальних послуг є адресною безготівковою, а на придбання скрапленого газу, твердого пічного побутового рідкого палива -  готівковою  допомогою держави малозабезпеченим верствам населення.

 

Субсидія є безповоротною і її отримання не пов’язане  і не тягне за собою зміни форми власності житла.

 

Головною умовою призначення субсидії є наявність різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо у межах норм споживання з урахуванням пільг, які надаються відповідно до чинного законодавства і обсягом обов’язкового відсотку платежу, який зобов’язана оплачувати сім'я в разі призначення субсидії. Розмір обов’язкового відсотку платежу встановлюється Кабінетом Міністрів України. Постановою КМУ №702 від 15.05.2003р. встановлено –“якщо в житловому приміщенні  (будинку ) зареєстровані і проживають тільки пенсіонери та інші непрацездатні громадяни або якщо у складі зареєстрованих є неповнолітні діти, інваліди І та ІІ групи і середньомісячний сукупний доход на одного зареєстрованого в приміщення (будинку) не перевищує 50 відсотків прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах норми володіння чи користування загальною площею житла та нормативів користування зазначеними послугами за умови призначення житлової субсидії становить 15 відсотків їх середньомісячного сукупного доходу”, а всі інші сплачують 20 відсотків

 

Крім цього необхідною умовою призначення субсидії є працевлаштування або навчання усіх зареєстрованих у житлі осіб працездатного віку.

 

При призначенні субсидії норма володіння чи користування загальною площею житла та нормативи користування комунальними послугами встановлюються виходячи з 21 кв. метра на наймача і кожного зареєстрованого у житловому приміщенні (будинку) та додатково 10,5 кв. метра на усіх тут зареєстрованих громадян.) в розмірі а для осіб, які проживають в однокімнатній квартирі, - на загальну площу незалежно від розміру квартири.

 

 Субсидія призначається уповноваженому власнику (співвласнику) житла на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації.               

 

Для призначення субсидії громадяни подають до управлінь  заяву, в якій декларується наявність (відсутність) у володінні осіб іншого житлового приміщення (будинку), а також транспортного засобу та відомості про  забезпеченість житловою площею та комунальними послугами,  склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), доходи кожного зареєстрованих  згідно з затвердженими формами.

 

Субсидія не призначається, якщо:

 

1) в житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані працездатні громадяни працездатного віку, що не працювали і не навчалися на денних відділеннях вищих та професійно технічних навчальних закладів, та незареєстровані в службі зайнятості населення як такі, що шукають роботу протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням субсидії, крім громадян, які доглядають за дітьми до досягнення ними трьох річного віку, які доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного  у медичному висновку лікувально-консультаційної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку, які доглядають за інвалідами І групи або особами, які досягли 80-річного віку або за дітьми-інвалідами віком до 16 років;

 

2) уповноважений власник (співвласник) житла, наймач житла у державному та громадському житловому фонді на якого відкрито особовий рахунок, або будь яка особа, що зареєстрована  разом з ним у житловому приміщенню (будинку) мають у володінні  (користуванні) чи володінні (користуванні) дружини (чоловіка, неповнолітніх дітей):

 

-          у сукупності більше ніж одне житлове приміщення (будинок);

 

-          транспортний засіб який перебуває в експлуатації не більше  як 10 років;

 

-           у випадках придбання житлового приміщення (будинку) до року;

 

-          здає за договором у найм або в оренду житлове приміщення (будинок).

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ СУБСИДІЙ

Паспорти для дорослих, свідоцтва про народження неповнолітніх. Пенсійні посвідчення для пенсіонерів.

Трудові книжки (для непрацюючих) в т.ч. пенсіонерів.

Розрахункові книжки за житлово-комунальні послуги.

Довідка про склад сім'ї.

Довідки про доходи всіх працездатних членів сім'ї за попередні шість місяців. Для пенсіонерів МО, УМВС довідку про розмір пенсії за попередні шість місяців.

Попереднє повідомлення про надання субсидії.

Ідентифікаційний номер.

 

Попередження: Згідно постанови Кабінету міністрів України за № 765 від23.05.2007року при наявності боргів субсидія не призначається.

 

 

GISMETEO: Погода по г.Винница Курс долара
Ми в соціальних мережах
     
Наші партнери
Українська Гельсінська спілка з прав людини