Розміри судових зборів

Розміри судових зборів та розміри зборів за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

 

Мінімальна заробітна плата у 2012 році становить: 

з 1 січня - 1073 гривні, з 1 квітня - 1094 гривні, з 1 липня - 1102 гривні, з 1 жовтня - 1118 гривень, з 1 грудня - 1134 гривні;

Судові збори справляються в таких розмірах:

Найменування документів і дій,   за  які  справляється  судовий збір

Розміри ставок

1. За подання до суду:

 

1)  позовних заяв майнового  характеру                 

1 відсоток ціни позову, але не менше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати та не більше  3 розмірів мінімальної    заробітної плати

2) позовних заяв немайнового характеру 

 0,1 розміру мінімальної  заробітної плати              

 

3)  позовних    заяв    про   розірвання шлюбу    

0,1 розміру мінімальної заробітної плати        

 

4) позовних    заяв  про  поділ  майна   при     розірванні шлюбу  

 

1 відсоток ціни позову, але не менше 0,2 розміру мінімальної  заробітної плати та не більше 3 розмірів мінімальної заробітної плати   

 5) заяви про видачу судового наказу  50 відсотків ставки, що  визначається з оспорюваної суми у разі звернення до суду з  позовом у порядку позовного   провадження
 6) заяви  у   справах   окремого провадження

 0,1 розміру мінімальної заробітної плати

7) позовної заяви про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, а саме:

 

 позовної заяви немайнового характеру              

 

  0,2 розміру мінімальної  заробітної плати              

 позовної заяви про відшкодування моральної шкоди

 визначається з урахуванням ціни позову, що встановлюється   згідно з підпунктом 1 цього пункту                        

8) заяви про перегляд заочного  рішення            

 0,1 розміру мінімальної заробітної плати 

 


 

50 відсотків ставки, що  підлягає сплаті при поданні  позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання  позовної заяви майнового характеру - 50 відсотків  ставки, обчисленої виходячи з  оспорюваної суми                            

 

9)  апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення  суду

10) касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до  касаційної скарги на рішення  суду

 

 70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового  характеру - 70 відсотків  ставки, обчисленої виходячи з  оспорюваної суми

 

 11) заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з  нововиявленими обставинами  

 50 відсотків ставки, що   підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання  позовної заяви майнового характеру - 50 відсотків  ставки, обчисленої виходячи з  оспорюваної суми

 12) заяви про перегляд судових  рішень Верховним Судом України   

 70 відсотків ставки, що   підлягає сплаті при поданні   позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання  позовної заяви майнового   характеру - 70 відсотків ставки, обчисленої виходячи з  оспорюваної суми

 13) апеляційної скарги на  судовий наказ                    50 відсотків ставки, що  підлягає сплаті за подання  заяви про видачу судового наказу в наказному провадженні
 14) заяви про забезпечення  доказів або позову               0,1 розміру мінімальної  заробітної плати

 15) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду, заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду


16) заяви про скасування рішення третейського суду              


17) заяви про видачу виконавчоголиста на примусове виконання рішення третейського суду      


18) заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення  іноземного суду                

 0,1 розміру мінімальної   заробітної плати         

 

 

 


0,5 розміру мінімальної  заробітної плати        

  


0,2 розміру мінімальної   заробітної плати        

 


 0,1 розміру мінімальної заробітної плати                  

2. Із заяв, що подаються до

господарських  судів:

 

 1) із заяв майнового характеру

 

 2 відсотки ціни позову, але неменше 1,5 розміру мінімальної заробітної плати та не більше  60 розмірів мінімальних  заробітних плат               

 2) із  позовних   заяв   немайнового    характеру

 

1 розмір мінімальної плати                         

 3) заяви про вжиття запобіжних  заходів та забезпечення позову                

 

1,5 розміру мінімальної   заробітної плати              

 4) апеляційної скарги на рішення суду

 


5) касаційної скарги на рішення суду      

       


6)     заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з   нововиявленими обставинами            


7) заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України 

 


 8) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду    


 9) заяви про скасування рішення третейського суду                   


 10) заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду      


 11) заяви про видачу виконавчогодокумента на підставі рішення іноземного суду                

 50 відсотків ставки, що     підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі  подання позовної заяви  майнового характеру - 50   відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми 


70 відсотків ставки, що   підлягає сплаті при поданні  позовної заяви, а у разі  подання позовної заяви майнового характеру - 50    відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми   


50 відсотків ставки, що  підлягає сплаті при поданні   позовної заяви, а у разі   подання позовної заяви  майнового характеру - 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми


70 відсотків ставки, що  підлягає сплаті при поданні  позовної заяви, а у разі  подання позовної заяви  майнового характеру - 50   відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми   


0,5 розміру мінімальної  заробітної плати            


2 розміри мінімальної  заробітної плати              

 


1,5 розміру мінімальної заробітної плати              

 

 


2 розміри мінімальної заробітної плати              

 Пільги щодо сплати судового збору

     1. Від сплати судового збору звільняються:

     1) позивачі  -  за  подання  позовів про стягнення заробітної
плати,  поновлення на роботі та за іншими вимогами,  що випливають
із трудових правовідносин;

     2) позивачі  -  за  подання  позовів про відшкодування шкоди,
заподіяної каліцтвом  або  іншим  ушкодженням  здоров'я,  а  також
смертю фізичної особи;

     3) позивачі - за подання позовів про стягнення аліментів;

     4) позивачі  -  за подання позовів щодо спорів,  пов'язаних з
виплатою компенсації,  поверненням майна,  або за подання  позовів
щодо спорів, пов'язаних з відшкодуванням його вартості громадянам,
реабілітованим відповідно  до  Закону  України  "Про  реабілітацію
жертв політичних репресій на Україні" ;

     5) особи,   які   страждають   на  психічні  розлади,  та  їх
представники -  за  подання  позовів  щодо  спорів,  пов'язаних  з
розглядом  питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи
під час надання психіатричної допомоги;

     6) позивачі  -   за   подання   позовів   про   відшкодування
матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення злочину;

     7) державні   органи,  підприємства,  установи,  організації,
громадські організації та громадяни,  які звернулися  у  випадках,
передбачених законодавством,  із заявами до суду щодо захисту прав
та інтересів інших осіб,  а також  споживачі  -  за  позовами,  що
пов'язані з порушенням їхніх прав;

     8) інваліди   Великої   Вітчизняної  війни  та  сім'ї  воїнів
(партизанів),  які загинули чи пропали безвісти,  і прирівняні  до
них у встановленому порядку особи;

     9) інваліди    I    та    II   груп,   законні   представники
дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів I та II груп;

     10) позивачі - громадяни,  віднесені  до  1  та  2  категорій
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

     11) органи   прокуратури   -  при  здійсненні  представництва
інтересів громадян або держави в суді;

     12) Антимонопольний комітет  України  та  його  територіальні
відділення у справах, що вирішуються на підставі законодавства про
захист економічної конкуренції  та  законодавства  про  здійснення
державних закупівель;

     13) Міністерство  юстиції  України  -  за подання позовів про
відшкодування  збитків,  завданих   Державному   бюджету   України
внаслідок  виконання  рішень  Європейського  суду  з  прав людини,
постановлених проти України;

     14) позивачі  -  за  подання  позовів  про  уточнення  списку
виборців;

     15) органи    виконавчої    влади    та    органи   місцевого
самоврядування - за подання  позовів  щодо  спорів,  пов'язаних  з
відчуженням земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що
на них розміщені,  які  перебувають  у  приватній  власності,  для
суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності;

     16) військовослужбовці,  військовозобов'язані  та резервісти,
які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори  і
проходять  службу  у  військовому  резерві,  - за подання позовів,
пов'язаних з виконанням військового обов'язку;

     17) позивачі - за подання позовів про відшкодування  збитків,
завданих  внаслідок неповернення у строки,  передбачені договорами
або  установчими  документами,  грошових  та   майнових   внесків,
залучених  до  акціонерних товариств,  банків,  кредитних установ,
довірчих товариств та інших юридичних осіб, які залучають кошти та
майно громадян;

     18) Пенсійний  фонд  України  та  його  органи;  органи Фонду
загальнообов'язкового державного соціального  страхування  України
на випадок безробіття,  Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України,  Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,  Фонду
соціального захисту інвалідів і його відділення;

     19) громадські  організації   інвалідів   (спілки   та   інші
об'єднання  громадських  організацій інвалідів),  їх підприємства,
установи та  організації,  громадські  організації  ветеранів,  їх
підприємства,  установи  та  організації  - за подання позовів,  з
якими вони звертаються до суду;

     20) органи  праці  та  соціального  захисту  населення  -  за
подання  позовів  щодо  призначення і виплати всіх видів державної
соціальної допомоги,  компенсації,  виплат та доплат, установлених
законодавством;

     21)  Міністерство фінансів України, місцеві фінансові органи,
Державна  податкова служба України, Державна митна служба України,
Державна казначейська служба України, Державна фінансова інспекція
України  та  їх  територіальні органи, Державна служба фінансового
моніторингу  України  і  Національний  банк  України  - у справах,
пов'язаних з питаннями, що стосуються повноважень цих органів.

РОЗМІРИ

витрат з інформаційно-технічного забезпечення

судових процесів, пов'язаних з розглядом цивільних

та господарських справ

 

 

I. Цивільні справи

 

           Категорія справи            

Сума витрат, гривень

1. Справа позовного провадження з розгляду спору майнового характеру                 

 

120

2. Справа з розгляду позовної заяви про  стягнення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг                        

 

30

3. Справа з розгляду позовної заяви:   

1) про розірвання шлюбу 

 

2) про розірвання шлюбу з особою, визнаною у встановленому порядку безвісно відсутньоюабо недієздатною внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особою, засудженою до позбавлення волі на строк не менше ніж три роки 

 

3) що випливає з інших сімейних             

правовідносин

       

4) про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або

смертю фізичної особи   

 

5) немайнового характеру про захист честі, гідності та ділової репутації                                                                                                   

 

6) немайнового характеру (або такої, що не підлягає оцінці), в тому числі про зміну   або розірвання договору найму житлового приміщення, про продовження строку прийняття спадщини, про скасування арешту 

на майно тощо    

 

7) про захист права громадянина на земельну частку (пай) і майновий пай                                      

 

8) з переддоговірного спору                 

                                      

30

 

 

13

 

 

120

 

 

15

 

 

 

75

 

 

37

 

 

 

10

 

 

50

 

 

4. Справа окремого провадження            

30

5. Справа наказного провадження           

30

6. Справа про визнання та виконання рішення іноземного суду в Україні                 

60

 

 

II. Господарські справи

 

Для позивачів,  звільнених у встановленому порядку від сплати

державного мита, - за нульовою ставкою;

 

для всіх інших позивачів - за ставкою 236 гривень.

 

 

 

GISMETEO: Погода по г.Винница Курс долара
Ми в соціальних мережах
     
Наші партнери
Українська Гельсінська спілка з прав людини