Судові рішення

У якій формі приймають рішення суди?

 

Форми ухвалення судових рішень визначаються процесуальними кодексами.

 

Рішення суду у цивільній справі приймається у формі рішень  та ухвал. Шляхом  постановляння  ухвал  судом  вирішуються  питання,  пов’язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви  осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду  справи, оголошення перерви, зупинення або закриття провадження  у справі, залишення заяви без розгляду. натомість ухваленням рішення суду завершується судовий розгляд справи.

 

Постанова  — письмове  рішення суду будь-якої  інстанції в адміністративній  справі, у якому вирішуються  вимоги адміністративного  позову. 

 

Ухвала – письмове або  усне рішення суду будь-якої  інстанції в адміністративній  справі, яким вирішуються  питання, пов’язані з  процедурою розгляду  адміністративної справи, та  інші процесуальні питання.

 

Вирок  — рішення суду першої  інстанції про винуватість або  невинуватість особи.

 

Ухвалами  судів  апеляційної та касаційної   інстанцій  також  вирішуються  вимоги  апеляцій- ної  чи  касаційної скарги.

 

Рішення суду у кримінальній справі виноситься у формі вироків, постанов та ухвал.

 

Ухвала - всі  рішення,  крім  вироку,  які виніс  суд  першої,  апеляційної  і касаційної інстанції в  судових засіданнях в  колегіальному складі. Постанова судді у кримінальній справі –  постановляється з тих самих питань, що й ухвала, але суддею одноособово.

 

Чим завершується розгляд цивільної  справи по суті?

 

Розгляд справи по суті закінчується рішенням суду у справі.

Рішення викладається письмово та підписується  суддею/суддями у нарадчій кімнаті.

 

Рішення суду складається з:

  • вступної частини із зазначенням:- часу та місця його ухвалення;  -  найменування суду, що ухвалив   рішення;   -  прізвищ та ініціалів судді (суддів –   при колегіальному   розгляді);   -  прізвища та ініціалів секретаря   судового засідання;   -  імен (найменувань) сторін та інших осіб, які брали   участь у справі;   - предмета позовних вимог;

• описової частини із зазначенням:   - узагальненого викладу позиції відповідача;   - пояснень осіб, які беруть участь у справі;   - інших доказів, досліджених судом;

 • мотивувальної частини із зазначенням:   -  встановлених судом обставин і визначених відповідно до  них правовідносин;   -  мотивів, з   яких   суд  вважає  встановленою наявність  або  від сутність фактів, якими обґрунтовувалися вимоги чи заперечення, бере до уваги або відхиляє докази, застосовує  зазначені в рішенні нормативно-правові акти;    -  чи були порушені,  не визнані або оспорені права, свободи чи інтереси, за захистом яких особа звернулася до  суду,  а якщо були, то ким;    -  назви, статті,  її частини, абзацу, пункту, підпункту закону,  на підставі якого вирішено справу,  а також процесуального закону, яким суд керувався; 

• резолютивної частини із зазначенням:   -  висновку суду про задоволення позову або відмову в позові повністю чи частково;   -  висновку суду по суті позовних вимог;    - розподілу судових витрат;    -  строку і порядку набрання рішенням суду законної сили та  його оскарження.

 

Чим завершується розгляд адміністративної   справи по суті?

 

 В адміністративному процесі судове рішення щодо позовних вимог ухвалюється у формі  постанови суду.

Як і у випадку із цивільним процесом, постанова складається та підписується  суддею/суддями у нарадчій кімнаті і проголо- шується у судовому засіданні.

 

Постанова складається із:

• вступної частини із зазначенням:   - дати, часу та місця її прийняття;   -  найменування адміністративного суду, прізвищ  та  ініціалів судді (суддів) і секретаря судового засідання;   -  імен (найменувань) сторін та інших осіб, які беруть участь  у справі;        - предмета адміністративного позову;

• описової частини із зазначенням:   - короткого змісту позовних вимог і позиції відповідача;   - пояснень осіб, які беруть участь у справі;   - інших доказів, досліджених судом;

• мотивувальної частини із зазначенням:   -  встановлених судом обставин із посиланням на  докази,   а також мотивів неврахування окремих доказів;    -  мотивів, з яких суд виходив при прийнятті постанови, і положення закону, яким він керувався; 

• резолютивної частини із зазначенням:   -  висновку суду про задоволення адміністративного позову  або про відмову в його задоволенні повністю чи частково;   - висновку суду по суті вимог;   - розподілу судових витрат;   - інших правових наслідків ухваленого рішення;   -  строку і порядку набрання постановою законної сили та її  оскарження.

 

Якщо постанова суду стосується протиправності нормативно-правового акта, то після набрання законної сили цією постановою, її резолютивна частина має бути невідкладно опублікована відповідачем у тому ж виданні, що оприлюднювало оскаржуваний акт.

 

 

В чому особливість рішень Конституційного суду України?

 

Рішення Конституційного Суду України мають відмінність від рішень судів загальної   юрисдикції у тому, що вони є обов’язковими  для виконання на всій території України, остаточними і не можуть  бути оскарженні.

Рішення Конституційного Суду України підлягають  опублікуванню у «Віснику Конституційного Суду України» та в інших  офіційних виданнях України.

 

GISMETEO: Погода по г.Винница Курс долара
Ми в соціальних мережах
     
Наші партнери
Українська Гельсінська спілка з прав людини