Комітет Верховної Ради України з питань правосуддя

         

Комітет Верховної Ради України з питань правосуддя

01008, м. Київ-8,
вул. М. Грушевського, 5

Веб-адреса:    Комітету Верховної Ради з питань правосуддя
http://kompravosud.rada.gov.ua/kompravosud/control/uk/index

Комітет здійснює законопроектну роботу, готує, попередньо розглядає питання, віднесені до повноважень Верховної Ради України, та виконує контрольні функції у таких сферах відання:

1. судоустрою, статусу суддів та забезпечення діяльності судів (крім Конституційного Суду України);
2. Вищої ради юстиції, у тому числі призначення на посади членів Вищої ради юстиції та припинення повноважень члена Вищої ради юстиції;
3. обрання на посади суддів та звільнення з посад суддів, обраних безстроково;
4. надання згоди на затримання чи арешт суддів;
5. судових експертиз;
6. третейського судочинства;
7. організації та діяльності виконавчої служби;
8. кримінально-процесуального законодавства (у частині здійснення судочинства);
9. цивільного, господарського та адміністративного судочинства (процесуальне законодавство).

Інформаційне роз’яснення щодо неможливості втручання
у процесуальну діяльність судді

Вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється (частина 2 статті 126 Конституції України) Це означає:

 • народні депутати України відповідно до Конституції України і процесуального законодавства України не мають засобів впливу на процесуальну діяльність суддів та не можуть надавати правову оцінку діям і рішенням суду;
 • незалежність  суддів  є  невід'ємною  складовою  їхнього статусу,  конституційним  принципом  організації та функціонування судів і професійної діяльності суддів. Незалежність суддів полягає передусім  у  їхній  самостійності,  непов'язаності при здійсненні правосуддя будь-якими обставинами та іншою, крім закону, волею;
 • незалежність суддів забезпечується насамперед: особливим порядком їх обрання або призначення на посаду та звільнення з посади; забороною будь-якого впливу  на  суддів;  захистом їх професійних інтересів;  особливим порядком притягнення суддів  до  дисциплінарної  відповідальності; забезпеченням  державою  особистої  безпеки суддів та їхніх сімей; гарантуванням фінансування та  належних  умов  для  функціонування судів  і  діяльності  суддів,  їх правового і соціального захисту; забороною суддям належати  до  політичних  партій  та  профспілок, брати    участь    у   будь-якій   політичній   діяльності,   мати представницький мандат,  займатися за сумісництвом певними  видами діяльності; притягненням до юридичної відповідальності винних осіб за неповагу до суддів і суду; суддівським самоврядуванням.
 • заборону щодо суддів будь-яких дій незалежно від форми їх прояву з боку державних органів, установ та організацій, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, громадян та їх об¢єднань, юридичних осіб з метою перешкодити виконанню суддями професійних обов’язків або схилити їх до винесення неправосудного рішення тощо (п. 4.4 Рішення Конституційного Суду України №19-рп/2004 від 01.12.2004 (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу);
 • -        згідно з рішенням Конституційного Суду України від 19 травня 1999 року № 1-12/99 (справа про запити народних депутатів України) народні депутати України не мають права звертатися з вимогами чи пропозиціями до судів, голів судів та суддів з  питань  здійснення  правосуддя  у конкретних судових справах.

Звернення, повинні відповідати вимогам Закону України «Про звернення громадян». Зокрема, у зверненні має міститись така інформація:

 • прізвище, ім’я, по батькові заявника, місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або знаходження (для юридичних осіб);
 • інформація про представника заявника, у разі коли, звернення подається представником (повноваження представника мають бути підтверджені довіреністю, виданою та оформленою відповідно до вимог чинного законодавства);
 • звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати;
 • інформація про суддю (П.І.Б.), назва суду, номер справи, дата розгляду справи чи винесення рішення та статус заявника у справі (сторона, підсудний, адвокат, свідок, інше);
 • факти порушень суддею присяги та докази на підтвердження такої інформації.
 • норми закону, які були порушенні суддею.

До звернення обов’язково додаються копії судових рішень разом з інформацією про істотні наслідки, які настали в результаті їх ухвалення.

GISMETEO: Погода по г.Винница Курс долара
Ми в соціальних мережах
     
Наші партнери
Українська Гельсінська спілка з прав людини