Порядок отримання "податкових канікул"

«Податкові канікули»: хто має право на них?

 

З 1 квітня розпочинаються податкові канікули для малого бізнесу. Для платників податків – це величезна подія, яка дає можливість по-новому, більш ефективно і стабільно планувати розвиток свого бізнесу.

 

Податковим кодексом України на період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року запроваджено так звані «податкові канікули». Слід розуміти, що такі «канікули» не є повним звільненням певної категорії підприємств чи підприємців від всіх податків.

 

У даному випадку, Кодексом передбачено звільнення від сплати лише податком на прибуток окремих категорій платників.

 

Так, відповідно до п.154.6 Кодексу, на цей період застосовується ставка 0% для платників податку на прибуток, у яких розмір доходів звітного періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує 3-ох мільйонів гривень та розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати працівників такого підприємства, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом. Крім того, такі підприємства повинні додатково ще відповідати одному із таких критеріїв:

 

- утворені в установленому законом порядку після 1 квітня 2011 року;

 

- діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років), щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує 3-ох мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала 20 осіб;

 

- які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до набрання чинності цим Кодексом (у 2010 році) та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції становив до одного мільйона гривень та середньооблікова кількість працівників становила до 50 осіб, тобто витримали умови для подальшого перебування на єдиному податку.

 

При цьому, певний фінансовий ризик може виникнути якщо підприємство, яке прийняло рішення щодо використання такої «канікулярної» нульової ставки по податку на прибуток, у будь-якому звітному періоді досягло показників, з яких хоча б один не відповідає критеріям щодо отриманого доходу, середньооблікової чисельності або середньої заробітної плати працівників, то такий платник податку зобов’язаний оподаткувати прибуток, отриманий у такому звітному періоді, за основною ставкою податку.

 

Підприємства, які перебувають на «податкових канікулах», подають до органів податкової служби декларації з податку на прибуток за спрощеною формою, ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів і витрат з метою обрахунку об’єкта оподаткування за методикою, затвердженою Мінфіном України.

 

Витяг з Податкового кодексу України  

 

Стаття 154. Звільнення від оподаткування

 

     154.1. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та

організацій,  які засновані громадськими організаціями інвалідів і

є їх повною власністю, отриманий від продажу (постачання) товарів,

виконання робіт і надання послуг, крім підакцизних товарів, послуг

із  поставки  підакцизних  товарів,  отриманих  у  межах договорів

комісії (консигнації),  поруки,  доручення,  довірчого управління,

інших   цивільно-правових   договорів,   що  уповноважують  такого

платника податку здійснювати постачання товарів від  імені  та  за

дорученням  іншої  особи  без  передачі  права  власності  на такі

товари,  де протягом попереднього звітного  (податкового)  періоду

кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить

не менш як  50  відсотків  середньооблікової  чисельності  штатних

працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких

інвалідів становить  протягом  звітного  періоду  не  менш  як  25

відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

 

     Зазначені підприємства та організації громадських організацій

інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу

на  право  користування  такою пільгою,  який видається Комісією з

питань   діяльності   підприємств   та   організацій   громадських

організацій  інвалідів  відповідно  до  Закону України "Про основи

соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ).

 

     У разі   порушення   вимог   щодо   цільового    використання

вивільнених  від оподаткування коштів платник податку зобов'язаний

збільшити податкові зобов'язання з цього податку  за  результатами

податкового  періоду,  на  який  припадає таке порушення,  а також

сплатити пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу.

 

     Підприємства та організації,  на які  поширюється  дія  цього

пункту,  реєструються  у  відповідному органі державної податкової

служби в порядку, передбаченому для платників цього податку.

 

     154.2. Звільняється від оподаткування  прибуток  підприємств,

отриманий  від  продажу  на  митній  території  України  продуктів

дитячого   харчування   власного   виробництва,   спрямований   на

збільшення  обсягів  виробництва та зменшення роздрібних цін таких

продуктів.

 

     Перелік продуктів    дитячого    харчування    встановлюється

( 859-97-п ) Кабінетом Міністрів України.

 

     154.3. На період підготовки до зняття і зняття з експлуатації

енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта  "Укриття"

на  екологічно  безпечну  систему  звільняється  від оподаткування

прибуток Чорнобильської АЕС,  якщо такі кошти використовуються  на

фінансування  робіт з підготовки до зняття і зняття Чорнобильської

АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно

безпечну систему.

 

     У разі    порушення   вимог   щодо   цільового   використання

вивільнених від оподаткування коштів платник податку  зобов'язаний

збільшити  податкові  зобов'язання з цього податку за результатами

податкового періоду,  на який припадає  таке  порушення,  а  також

сплатити пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу.

 

     154.4. Звільняється  від  оподаткування прибуток підприємств,

отриманий за рахунок міжнародної технічної допомоги або за рахунок

коштів,  які передбачаються в державному бюджеті як внесок України

до Чорнобильського  фонду  "Укриття"  для  реалізації  міжнародної

програми   -   Плану   здійснення  заходів  на  об'єкті  "Укриття"

відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським

банком реконструкції  та  розвитку  (  996_004  ),  для  подальшої

експлуатації,  підготовки  до   зняття   і   зняття   енергоблоків

Чорнобильської АЕС з експлуатації,  перетворення об'єкта "Укриття"

на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту

персоналу Чорнобильської АЕС.

 

     У разі    порушення   вимог   щодо   цільового   використання

вивільнених від оподаткування коштів платник податку  зобов'язаний

збільшити  податкові  зобов'язання з цього податку за результатами

податкового періоду,  на який припадає  таке  порушення,  а  також

сплатити пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу.

 

     154.5. Звільняється   від  оподаткування  прибуток  державних

підприємств "Міжнародний  дитячий  центр  "Артек"  і  "Український

дитячий  центр  "Молода  гвардія"  від  провадження  діяльності  з

оздоровлення та відпочинку дітей.

 

     154.6. На період з 1 квітня 2011 року до 1  січня  2016  року

застосовується   ставка  0  відсотків  для  платників  податку  на

прибуток,  у яких  розмір  доходів  кожного  звітного  податкового

періоду  наростаючим  підсумком  з початку року не перевищує трьох

мільйонів гривень та нарахованої за кожний місяць звітного періоду

заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником

податку у трудових відносинах,  є не меншим,  ніж  дві  мінімальні

заробітні   плати,   розмір   якої  встановлено  законом,  та  які

відповідають одному із таких критеріїв:

 

     а) утворені в установленому законом порядку  після  1  квітня

2011 року;

 

     б) діючі,  у яких протягом трьох послідовних попередніх років

(або  протягом  усіх  попередніх  періодів,  якщо  з  моменту   їх

утворення  пройшло  менше  трьох  років),  щорічний  обсяг доходів

задекларовано в сумі,  що не перевищує трьох мільйонів гривень, та

у  яких  середньооблікова  кількість  працівників  протягом  цього

періоду не перевищувала 20 осіб;

 

     в) які  були  зареєстровані  платниками  єдиного  податку   в

установленому законодавством порядку в період до набрання чинності

цим Кодексом та у яких за останній календарний рік  обсяг  виручки

від  реалізації  продукції  (товарів,  робіт,  послуг) становив до

одного мільйона гривень та середньооблікова кількість  працівників

становила до 50 осіб.

 

     При цьому,  якщо  платники  податку,  які  застосовують норми

цього пункту,  у будь-якому звітному  періоді  досягли  показників

щодо   отриманого   доходу,   середньооблікової   чисельності  або

середньої заробітної плати працівників,  з яких  хоча  б  один  не

відповідає критеріям,  зазначеним у цьому пункті, то такі платники

податку зобов'язані  оподаткувати  прибуток,  отриманий  у  такому

звітному  періоді,  за ставкою,  встановленою пунктом 151.1 статті

151 цього Кодексу.

 

     Дія цього пункту не поширюється на суб'єктів  господарювання,

які:

 

     1) утворені  в  період  після  набрання чинності цим Кодексом

шляхом  реорганізації  (злиття,  приєднання,  поділу,   виділення,

перетворення), приватизації та корпоратизації;

 

     2) здійснюють:

 

     2.1) діяльність у сфері розваг, визначену в підпункті 14.1.46

пункту 14.1 статті 14 розділу I;

 

     2.2) виробництво,  оптовий продаж, експорт імпорт підакцизних

товарів;

 

     2.3) виробництво,     оптовий     та     роздрібний    продаж

пально-мастильних матеріалів;

 

     2.4) видобуток,   серійне   виробництво    та    виготовлення

дорогоцінних   металів  і  дорогоцінного  каміння,  у  тому  числі

органогенного утворення,  що підлягають ліцензуванню відповідно до

Закону   України  "Про  ліцензування  певних  видів  господарської

діяльності" ( 1775-14 );

 

     2.5) фінансову діяльність (гр.  65 - гр.  67  Секції  J  КВЕД

ДК 009:2005) ( va375202-05 );

 

     2.6) діяльність з обміну валют;

 

     2.7) видобуток     та     реалізацію     корисних     копалин

загальнодержавного значення;

 

     2.8) операції  з  нерухомим  майном,  оренду  (у  тому  числі

надання  в  оренду  торгових місць на ринках та/або у торгівельних

об'єктах) (гр. 70, 71 КВЕД ДК 009:2005) ( va375202-05 );

 

     2.9) діяльність з надання послуг пошти  та  зв'язку  (гр.  64

КВЕД ДК 009:2005) ( va375202-05 );

 

     2.10) діяльність  з  організації  торгів (аукціонів) виробами

мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

 

     2.11) діяльність з  надання  послуг  у  сфері  телебачення  і

радіомовлення  відповідно  до  Закону  України  "Про телебачення і

радіомовлення" ( 3759-12 );

 

     2.12) охоронну діяльність;

 

     2.13) зовнішньоекономічну діяльність (крім діяльності у сфері

інформатизації);

 

     2.14) виробництво продукції на давальницькій сировині;

 

     2.15) оптову торгівлю і посередництво в оптовій торгівлі;

 

     2.16) діяльність   у   сфері   виробництва   та  розподілення

електроенергії, газу та води;

 

     2.17) діяльність  у  сферах  права,  бухгалтерського  обліку,

інжинірингу; надання послуг підприємцям (гр.  74 КВЕД ДК 009:2005)

( va375202-05 ).

 

     Платники податку,  зазначені у підпунктах "а", "б", "в" цього

пункту,  які  здійснюють  нарахування  та виплату дивідендів своїм

акціонерам  (власникам),  нараховують  та   вносять   до   бюджету

авансовий  внесок  із податку в порядку,  встановленому підпунктом

153.3.2 пункту 153.3 статті 153 цього Кодексу та сплачують податок

на  прибуток  за  ставкою,  встановленою  пунктом 151.1 статті 151

цього Кодексу за звітний податковий період,  у якому здійснювалось

нарахування та виплата дивідендів.

 

     154.7. Звільняється  від оподаткування прибуток дошкільних та

загальноосвітніх навчальних закладів недержавної форми  власності,

отриманий від надання освітніх послуг.

 

     154.8. Звільняється  від  оподаткування  прибуток підприємств

енергетичної галузі в межах  витрат,  передбачених  інвестиційними

програмами,    схваленими    Національною   комісією   регулювання

електроенергетики України,  на капітальні вкладення з  будівництва

(реконструкції,   модернізації)   міждержавних,  магістральних  та

розподільчих (локальних) електричних мереж та/або сум, спрямованих

на   повернення   кредитів,   які   використані  для  фінансування

вищевказаних цілей.


GISMETEO: Погода по г.Винница Курс долара
Ми в соціальних мережах
     
Наші партнери
Українська Гельсінська спілка з прав людини