Уповноважений верховної ради України з прав людини

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини –
Ніна Карпачова

Адреса:
01008, м.Київ,
вул.Інститутська, 21/8
тел. +38-044-253-2203
E-mail:  omb@ombudsman.gov.ua

Гаряча лінія:  +38-044-253-7589

Веб-адреса: Уповноваженого  Верховної Ради України  з прав людини
http://www.ombudsman.kiev.ua

Кожен може   без   обмежень   і   перешкод   звернутися    до Уповноваженого у порядку, передбаченому чинним законодавством.

При зверненні до Уповноваженого не  може  бути  привілеїв  чи обмежень  за  ознаками  раси,  кольору шкіри,  релігійних та інших переконань,  статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними та іншими ознаками.

Особа, позбавлена  волі,   може   звернутись   із   письмовим зверненням до Уповноваженого або його представників.  У цьому разі до неї не  застосовуються  обмеження  щодо  листування.  Звернення такої   особи   протягом  двадцяти  чотирьох  годин  направляються Уповноваженому.

Кореспонденція Уповноваженому та його представникам від осіб, які затримані,  перебувають під  арештом,  під  вартою,  в  місцях позбавлення  волі  та місцях примусового тримання чи лікування,  а також інших громадян України,  іноземців та осіб без  громадянства незалежно  від  місця  їх  перебування  не  підлягає  ніяким видам цензури та перевірок.

Особи, які вчинили дії, заборонені цією статтею, притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Розгляд звернень до Уповноваженого

Уповноважений приймає   та   розглядає   звернення   громадян України,  іноземців,  осіб без громадянства або осіб,  які діють в їхніх  інтересах,  відповідно  до  Закону  України  "Про звернення громадян".
Звернення подаються Уповноваженому в письмовій формі протягом року після виявлення порушення прав і свобод людини і громадянина.
За  наявності  виняткових  обставин цей строк може бути подовжений Уповноваженим, але не більше ніж до двох років.
     
При розгляді звернення Уповноважений:

  1. відкриває провадження у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина;
  2. роз'яснює заходи,  що  їх  має  вжити  особа,  яка  подала звернення Уповноваженому;
  3. направляє звернення за належністю в орган,  до компетенції якого   належить   розгляд  справи,  та  контролює  розгляд  цього звернення;
  4. відмовляє в розгляді звернення.


Уповноважений не розглядає тих  звернень,  які  розглядаються судами,  зупиняє вже розпочатий розгляд, якщо заінтересована особа подала позов, заяву або скаргу до суду.
    
Повідомлення про  прийняття звернення до розгляду або відмову у прийнятті звернення до розгляду надсилається в  письмовій  формі особі,  яка його подала. Відмова у прийнятті звернення до розгляду повинна бути вмотивованою.

Звернення, повинні відповідати вимогам Закону України «Про звернення громадян». Зокрема, у зверненні має міститись така інформація:

  • прізвище, ім’я, по батькові заявника, місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або знаходження (для юридичних осіб);
  • інформація про представника заявника, у разі коли, звернення подається представником (повноваження представника мають бути підтверджені довіреністю, виданою та оформленою відповідно до вимог чинного законодавства);
  • звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати;
  • інформація про суддю (П.І.Б.), назва суду, номер справи, дата розгляду справи чи винесення рішення та статус заявника у справі (сторона, підсудний, адвокат, свідок, інше);
  • факти порушень суддею присяги та докази на підтвердження такої інформації.
  • норми закону, які були порушенні суддею.

До звернення обов’язково додаються копії судових рішень разом з інформацією про істотні наслідки, які настали в результаті їх ухвалення.

GISMETEO: Погода по г.Винница Курс долара
Ми в соціальних мережах
     
Наші партнери
Українська Гельсінська спілка з прав людини