Вища рада юстиції

                         

Вища рада юстиціїАдреса:
вул. Артема, 89
м. Київ, Україна
04050

Приймальна
Голови Вищої ради юстиції
тел./факс: /044/238-68-66

Відділ організації прийому громадян
тел.: /044/482-09-39

Прес-служба
тел./факс: /044/568-58-79
e-mail: press@vru.gov.ua


Особистий прийом громадян у Вищій раді юстиції здійснюється двічі на місяць:

Головою Ради – в останній четвер кожного місяця з 10-00 до 12-00,

заступником Голови – у другий вівторок кожного місяця з 10-00 до 12-00.

Попередній запис на особистий прийом здійснює відділ організації прийому громадян Вищої ради юстиції (тел. (044) 482-09-43).

Інтернет адреса:  http://www.vru.gov.ua

Завантажити Зразок скарги до Вищої ради юстиції

Які повноваження має Вища рада юстиції при розгляді звернень?

Вища рада юстиції діє в межах повноважень, визначених у статті 131 Конституції України та статті 3 Закону України "Про Вищу раду юстиції", а саме:

1.)   вносить подання Президенту України про призначення суддів на посади або про звільнення їх з посад;

1.1) за поданням відповідної ради суддів призначає суддів на посади голови суду, заступника голови суду та звільняє їх з цих посад;

2.)   розглядає справи і приймає рішення стосовно порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності;

3.)   здійснює дисциплінарне провадження стосовно суддів Верховного Суду України і суддів вищих спеціалізованих судів;

4.)   розглядає скарги на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, а також прокурорів.


Згідно з Рішенням Конституційного Суду України № 9-рп/2002 від 21 травня 2002 року (справа про Закон України «Про Вищу раду юстиції») Вища рада юстиції зобов`язана перевіряти звернення кожного громадянина, якщо в них містяться відомості про наявність передбачених частиною п`ятою статті 126 Конституції України підстав для звільнення судді з посади, тобто за порушення суддею присяги, або дані про факти дисциплінарного проступку судді Верховного Суду України або судді вищого спеціалізованого суду.

Вища рада юстиції не вправі надавати правову оцінку законності судових рішень, оскільки згідно з частиною першою статті 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

Законність та обґрунтованість судових рішень, у тому числі неправильне застосування або наявність порушень судом норм матеріального чи процесуального права, що призвели до неправильного вирішення справи, невідповідність висновків суду обставинам справи, перевіряються лише судами апеляційної та касаційної інстанцій.

Секретаріатом Вищої ради юстиції уважно вивчаються усі звернення громадян. У випадку, коли вказані у зверненні факти містять ознаки порушення суддею присяги чи скоєння дисциплінарного проступку, Голова Вищої ради юстиції дає членові ВРЮ доручення на проведення перевірки. Результати перевірки розглядаються на засіданні ВРЮ. Остаточне рішення Вища рада юстиції приймає колегіально. <

У інших випадках, коли звернення не стосуються компетенції Вищої ради юстиції або порушені питання не дають підстав для призначення перевірки ВРЮ надає громадянинові роз’яснення.

Які дії можуть бути визнані порушенням присяги судді?

Відповідно до статті 126 Конституції України суддя звільняється з посади органом, що його обрав або призначив, у разі, зокрема, порушення ним присяги.

Відповідно до статті 32 Закону України «Про Вищу раду юстиції» Вища рада юстиції розглядає питання про звільнення судді за порушення присяги після надання Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відповідного висновку або за власною ініціативою.

Порушенням суддею присяги є:

вчинення ним дій, що порочать звання судді і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності судових органів;

незаконне отримання суддею матеріальних благ або здійснення витрат, що перевищують доходи такого судді та членів його сім'ї;

умисне затягування суддею строків розгляду справи понад терміни, встановлені законом;

порушення морально-етичних принципів поведінки судді.

Порушенням присяги судді, що обіймає адміністративну посаду в суді, є також невиконання ним посадових обов'язків, встановлених для відповідної адміністративної посади, пов'язаних з процесуальними діями.Які вимоги до звернення громадянина до Вищої ради юстиції?

Звернення, які надходять до Вищої ради юстиції, повинні, крім іншого, відповідати вимогам Закону України «Про звернення громадян». Зокрема, у зверненні має міститись така інформація:

  • прізвище, ім’я, по батькові заявника, місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або знаходження (для юридичних осіб);
  • інформація про представника заявника, у разі коли, звернення подається представником (повноваження представника мають бути підтверджені довіреністю, виданою та оформленою відповідно до вимог чинного законодавства);
  • звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати;
  • інформація про суддю (П.І.Б.), назва суду, номер справи, дата розгляду справи чи винесення рішення та статус заявника у справі (сторона, підсудний, адвокат, свідок, інше);
  • факти порушень суддею присяги та докази на підтвердження такої інформації.

До звернення обов’язково додаються копії судових рішень.

Зауважуємо також, що збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою завдання шкоди авторитету суддів чи впливу на безсторонність суду забороняється і тягне за собою відповідальність, установлену законом (стаття 6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).


GISMETEO: Погода по г.Винница Курс долара
Ми в соціальних мережах
     
Наші партнери
Українська Гельсінська спілка з прав людини