Порядок подання заяв та умови

ЯКИХ УМОВ Я ПОВИНЕН  ДОТРИМАТИСЯ ПРИ  ПОДАННІ ЗАЯВИ ДО  ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ?

Які умови стосуються мене  особисто:    

Ви не обовязково повинні бути громадянином однієї з  держав, які визнали Конвенцію обов’язковою.  Порушення прав, на яке ви скаржитеся,  повинно бути вчиненим однією з таких  держав, в межах її «юрисдикції», що, зазвичай,  означає в межах її території.
 Ви можете бути фізичною або юридичною  особою, як-то, наприклад, компанією або  об’єднанням.
 Ви можете скаржитися лише на ті порушення  прав, які було допущено безпосередньо та  особисто щодо Вас.
 Ви не можете  оскаржувати загалом закон чи заходи,  наприклад, якщо ви вважаєте, що вони були  несправедливими;
Ви не можете скаржитися  від імені інших осіб, (за винятком тих  випадків, коли ці особи чітко визначені та Ви  є їхнім офіційним представником).   

Чи існують будь-які  процедури на рівні  національного судочинства,  які необхідно попередньо  пройти?

Так. Ви мали використати всі засоби  правового захисту в державі, якої стосується  заява, які могли б виправити ситуацію, про  яку Ви скаржитеся (часто такими засобами  правового захисту є звернення до  відповідного суду з подальшим апеляційним  оскарженням або навіть оскарженням до  вищого суду, такого як Верховний Суд або  Конституційний Суд, якщо такі процедури  оскарження існують);   
 Самого лише використання цих засобів  захисту недостатньо. Необхідно, щоб при їх  використанні, Ви дійсно виклали Ваші скарги  (тобто виклали суть порушень Конвенції, про  які Ви заявляєте).   
 Ви маєте лише шість місяців від дати  прийняття остаточного рішення на  національному рівні (зазвичай, це рішення  найвищої судової інстанції), впродовж яких  Ви можете подати заяву до Європейського  Суду. Після закінчення цього строку Вашу  заяву не може бути прийнято до розгляду  Судом.   

Проти кого можна подати  заяву до Європейського Суду?   

Проти однієї чи декількох держав, на які  поширюється дія Конвенції і котра/котрі, на  Вашу думку (своєю дією або діями чи  бездіяльністю, що стосувались безпосередньо  Вас), порушили Конвенцію з прав людини.  
Скарги мають стосуватися дій або  бездіяльності одного або декількох органів  влади держави, якої стосується заява  (наприклад,  судового або адміністративного  органу).  
Суд не може розглядати заяви проти  приватних осіб або приватних організацій,  таких як господарські товариства.  
Не приймаються скарги:

  • анонімні;
  • ідентичні тим, які були раніше розглянуті;
  • досліджені іншими міжнародними органами з охорони прав людини;
  • які не сумісні з положеннями Європейської конвенції з прав людини.


Чого може стосуватися моя  заява?   

 Ваша заява повинна стосуватися одного з  прав, викладених у Європейській конвенції з  прав людини. Порушення, на які Ви  скаржитесь, можуть стосуватися широкого  кола питань, таких як: катування чи  нелюдське поводження з ув’язненими,  законність тримання під вартою, порушення  при розгляді цивільних чи кримінальних  питань, дискримінація у здійсненні прав,  викладених у Конвенції,  батьківські права,  право на повагу до приватного та сімейного  життя, житла і кореспонденції, свобода  вираження поглядів, свобода передавати чи  отримувати інформацію, свобода участі у  зібраннях та демонстраціях, вислання та  екстрадиція, конфіскація майна та його  вилучення.
 Ви не можете скаржитися на порушення  інших юридичних актів, крім Європейської  конвенції з прав людини, зокрема таких як  Загальна декларація прав людини ООН чи  Хартія основних прав ЄС.   


ЯК Я ПОВИНЕН  ЗВЕРНУТИСЯ ДО  ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ,  ЯКЩО Я ВВАЖАЮ СЕБЕ  ПОТЕРПІЛИМ ВІД  ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ?
 
Звернутися до Суду можна або звичайним  листом, в якому необхідно чітко викласти  Ваші скарги (в такому разі Вам буде  надіслано формуляр заяви, який потрібно  заповнити), або одразу надіслати заповнений  формуляр заяви.

Лист і/або заповнений  формуляр заяви потрібно надіслати за адресою:    

The Registrar
 European Court of Human Rights
 Council of Europe
 F–67075 STRASBOURG CEDEX
 FRANCE – ФРАНЦІЯ.

Tel: 33 (0)3 88 41 20 18
Fax: 33 (0)3 88 41 27 30
 
Писати до Суду можна однією з офіційних  мов Суду (англійською чи французькою) або  ж офіційною мовою будь-якої з держав, що  ратифікували Конвенцію.
На початковій стадії провадження Суд може також листуватися з Вами цією мовою. Проте, якщо Суд не визнає заяву неприйнятною на основі надісланих документів, а вирішить запропонувати Уряду висловити свою позицію щодо скарг заявника, Суд вестиме листування англійською чи французькою мовою, а Ви чи Ваш представник, за загальним правилом, повинні будете надсилати подальші зауваження англійською чи французькою мовою.
 Якщо Ви надсилаєте заяву факсом, необхідно  також надіслати її оригінал поштою.        

Листи і документи, які надсилаються до Суду, не слід прошивати степлером, склеювати чи скріплювати іншим чином. Усі сторінки повинні бути послідовно пронумеровані.

 Не потрібно приїздити до Страсбурга  особисто і викладати предмет заяви в  усній формі. Це не пришвидшить розгляд  Вашої заяви. Вам також не буде надано будь- яких юридичних порад.  
 Секретаріат може попросити Вас надіслати  додаткові документи, відомості чи пояснення  стосовно Ваших скарг.  
 Щойно Ви отримаєте формуляр заяви,  необхідно уважно і розбірливо заповнити  його та якнайшвидше відіслати до Суду.
  Заповнений формуляр заяви повинен  містити :        

  • коротке викладення фактичних обставин  та Ваших скарг;  
  • зазначення прав, викладених у Конвенції,  котрі, на Вашу думку, було порушено;
  • відомості  про  використані  Вами  засоби  захисту;
  • копії  всіх  рішень,  прийнятих  у  Вашій  справі  всіма  відповідними  державними  органами (ці  документи  Вам  не  буде повернено,  тому  не  надсилайте  оригінали, а виключно копії); а також  
  • Ваш  підпис  в  якості  заявника  або  ж  підпис Вашого представника.


Якщо Ви не бажаєте, щоб дані про Вашу  особу було розкрито, Вам необхідно негайно  поінформувати про це Суд, із зазначенням  підстав такого клопотання. Президент Палати  вирішить, чи є Ваше клопотання  обґрунтованим .  
На початковому етапі розгляду справи Ви не повинні бути представлені юристом. Якщо  Ви все ж бажаєте звернутися до  Європейського Суду через представника,  необхідно разом із формуляром заяви  надіслати довіреність на представництво  Ваших інтересів.   

Які основні особливості  процедури розгляду заяв у  Суді?  

Процедура розгляду – письмова. Вам буде  письмово повідомлено про кожне рішення,  винесене Судом у Вашій справі. Слухання у  справах проводяться лише у виняткових  випадках.   
Розгляд заяв – безкоштовний.  
Хоча на початкових етапах розгляду заявнику  не обов’язково бути представленим юристом,  Вам буде потрібен юрист, коли заяву буде  доведено до відома уряду.
Ви не повинні оплачувати інші витрати, крім  Ваших особистих, що пов’язані зі справою  (такі як послуги юриста, витрати на збір  інформації та на листування).
Після подання заяви Ви маєте право  звернутися до Суду за фінансовою  допомогою для оплати послуг юриста. Така  допомога не надається автоматично, і  отримати її можна не відразу після подання  заяви, а лише на подальших стадіях розгляду.     

Які основні етапи розгляду  заяв?   

 Перш за все, Суд визначить, чи є Ваша заява  прийнятною. Тобто це означає, що заява має  відповідати низці вимог, передбачених  Конвенцією. Якщо вищезазначених умов не дотримано, Вашу  заяву буде відхилено. Якщо заява містить  декілька скарг, Суд може визнати деякі з них  прийнятними, а решту відхилити.   
 Якщо заяву або окремі скарги визнано  неприйнятними, таке рішення є остаточним і  оскарженню не підлягає.  
 Якщо заяву або певні зазначені в ній скарги  визнано прийнятними, Суд запропонує  сторонам (заявнику та державі, якої стосується  справа) укласти мирову угоду. Якщо сторони  не досягнуть згоди, Суд розгляне «заяву по  суті», тобто вирішить, чи мало місце  порушення Конвенції чи ні.    

Скільки часу потрібно чекати  на розгляд заяви Судом?   
 
У зв’язку з великим навантаженням, іноді  розгляд заяви може початися лише через рік  після її надходження. Окремі заяви Суд може  визнати терміновими і розглянути їх в  пріоритетному порядку, зокрема у випадку,  якщо життя чи здоров’я заявника знаходиться  під загрозою.   
 

ЩО МОЖЕ ОДЕРЖАТИ  ЗАЯВНИК?

Якщо Суд встановить, що мало місце  порушення Конвенції, він може  присудити «справедливу  сатисфакцію»,  тобто певну суму грошей на  відшкодування шкоди, спричиненої таким  порушенням. Суд може також зобов’язати державу  відшкодувати витрати заявника у зв’язку із  зверненням до Суду. Якщо Суд не встановить  порушення, заявник не повинен буде сплатити  додаткові кошти (зокрема, не компенсуватиме  витрат держави-відповідача).
Зверніть Увагу:  Європейський Суд не уповноважений  скасовувати рішення чи закони, прийняті на  національному рівні.  
 До повноважень Суду не входить виконання  рішень, які він виносить. Рішення, винесені  Судом, скеровуються Комітету Міністрів Ради  Європи, котрий покликаний контролювати  їх виконання та забезпечувати виплату  грошових компенсацій.   

ЩО НЕ МОЖЕ ЗРОБИТИ  ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ  ЛЮДИНИ?

Європейський Суд не може виступати  апеляційним інстанцією по відношенню до  національних судів; він не проводить нові  слухання по справам, не уповноважений  скасовувати, змінювати чи переглядати  рішення національних судів.  
Європейський Суд не може захищати Ваші  інтереси безпосередньо перед державним  органом, дії якого Ви оскаржуєте. Лише у  виключних випадках Суд може вжити  тимчасових заходів. Згідно з усталеною  практикою, Суд вчиняє так лише у випадках,  коли існує серйозна загроза спричинення  шкоди здоров’ю заявника.  
Суд не надає допомоги у пошуку чи в оплаті  послуг юриста для підготовки подання заяви.  
Суд не надає інформації стосовно  законодавства держави, проти якої скерована  заява.      

GISMETEO: Погода по г.Винница Курс долара
Ми в соціальних мережах
     
Наші партнери
Українська Гельсінська спілка з прав людини