Допомога при вагітності, народженні та догляду за дитиною

 

ДОПОМОГА У ЗВ'ЯЗКУ З ВАГІТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ

Відповідно до статті 7 Закону України " Про державну допомогу сім'ям з дітьми" право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають вагітні жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, а саме:

жінки з числа військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, військ цивільної оборони, інших військових формувань та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та Державної кримінально-виконавчої служби;

жінки, звільнені з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації незалежно від форми власності за умови, що вагітна жінка була звільнена з роботи не раніше ніж за шість місяців до набуття права на одержання допомоги;

жінки, зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;

аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів;

непрацюючі жінки;

жінки, зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, які не сплачують страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Підставою для призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами є видана лікувально-профілактичним закладом довідка встановленого зразка, заява матері, що складається за формою, затвердженою Мінпраці, а також довідка:

1) з основного місця служби, навчання про те, що жінка служить, навчається;

2) ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації;

3) центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна;

5) Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про те, що жінка - суб'єкт підприємницької діяльності не сплачує страхові внески.

Особи, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, подають рішення про усиновлення чи встановлення опіки.

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами призначається:

1) якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через шість місяців з дня закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, і виплачується жінкам за весь період відпустки, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей - 70) календарних днів після пологів. Жінкам, віднесеним до 1-4 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 - до пологів і 90 - після пологів). Допомога обчислюється сумарно та призначається жінкам у повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.

У разі ускладнених пологів зазначена допомога донараховується на підставі довідки встановленого зразка, виданої лікувально-профілактичним закладом.

У разі народження мертвої дитини допомога у зв'язку з вагітністю та пологами виплачується на загальних підставах, а у разі викидня - не виплачується;

2) особам, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, допомога призначається за період з дня усиновлення чи встановлення опіки і до закінчення 56 календарних днів (70 календарних днів у разі одночасного усиновлення чи встановлення опіки над двома і більше дітьми, 90 календарних днів - для жінок, віднесених до 1-4 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).

За період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, що збігається з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами виплачується незалежно від одержання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в розмірі, визначеному для непрацюючих жінок.

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається:

1) жінкам з числа військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, військ цивільної оборони, інших військових формувань та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та Державної кримінально-виконавчої служби - у розмірі 100 відсотків грошового забезпечення;

2) жінкам, звільненим з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації - у розмірі 100 відсотків середньомісячного доходу. Середня заробітна плата, з якої нараховується допомога, обчислюється згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100;

3) жінкам, зареєстрованим у центрі зайнятості як безробітні - у розмірі 100 відсотків мінімального розміру допомоги по безробіттю;

4) аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторам, студенткам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів - у розмірі місячної стипендії. Жінка, яка продовжує навчання, має право на виплату стипендії або допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами за її вибором. При цьому допомога призначається з дня припинення виплати стипендії по день закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

Розмір допомоги у випадках, передбачених підпунктами 1-4 цього пункту, встановлюється шляхом множення середньоденного доходу на кількість календарних днів тривалості відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, але не менш як 25 відсотків розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць;

5) непрацюючим жінкам та жінкам, зареєстрованим як суб'єкти підприємницької діяльності, - у розмірі 25 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць.

Покриття витрат на виплату допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами здійснюється:

жінкам з числа військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, військ цивільної оборони, інших військових формувань та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та Державної кримінально-виконавчої служби – за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на ці цілі Збройним Силам та іншим

іншим категоріям жінок – за рахунок коштів державного бюджету у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів.

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам з числа військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, військ цивільної оборони, інших військових формувань та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та Державної кримінально-виконавчої служби призначається і виплачується за місцем основної служби.

Жінкам, звільненим з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації, зареєстрованим у центрі зайнятості як безробітні, аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторам, студенткам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів і непрацюючим жінкам державна допомога у зв'язку з вагітністю та пологами призначається і виплачується органами праці та соціального захисту населення за місцем проживання. Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

 

ДОПОМОГА  ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ 

 

 Допомога при народженні нарається одному з батьків або опікуну, який постійно проживає разом з дитиною.

 

Куди і коли звертатися за допомогою

 

Для отримання допомоги необхідно звернутись до управління праці та соціального захисту населення по місцю проживання (реєстрації).  Разом з тим допомога призначається і по місцю фактичного проживання, але для цього необхідно надати довідку про неотримання цієї допомоги по місцю реєстрації. А, отже, у будь-якому разі, необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення по місцю реєстрації. (вул. Островського, 4, каб. 115, тел. 5-80-28)

 

За призначенням допомоги при народженні дитини необхідно звернутися в управління не пізніше 12 календарних місяців після народження дитини, інакше допомога не буде призначена.

 

Перелік документів необхідних для отримання допомоги

 

Для отримання допомоги необхідно передусім пред’явити паспорт або інших документ, який підтверджує особу. Крім того необхідно надати:

 

-         заяву, яка складається по формі, затвердженою наказом Мінпраці і соцполітики від 08.06.06 №215. Така заява заповнюється безпосередньо в управлінні праці та соціального захисту населення.

 

-         копію свідоцтва про народження дитини. (У випадку народження мертвої дитини допомогу при народженні не призначають).

 

-         витяг з Державного реєстру актів громадянського стану про народження дитини для виплати допомоги у зв’язку з її народженням. Цей витяг надається відділом реєстрації актів громадянського стану. Або подається довідка для призначення допомоги при народженні, яка надається виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення)  ради. Жінки, які постійного проживають на території України, але які народили за кордоном, надають видану компетентним органом країни перебування і легалізований в установленому порядку в Україні документ, який засвідчує народження дитини, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.(Потрібно зазначити, що у виключних випадках відділ соціального захисту населення з узгодженням з Міністерством соціальної політики може призначити допомогу на підставі дублікатів вищезазначених документів).

 

-          Копію рішення про усиновлення опіки – подають лише опікуни.

 

-          Довідку про склад сімї і копію свідоцтва про народження кожної дитини, яку включають при визначенні розміру допомоги. Ці документи подають особи, які звертаються за призначенням допомоги при народженні другої і наступної дитини.

 

Умови припинення виплати допомоги

 

Такими умовами є:

 

-          позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

 

-          відмови отримувача допомоги від виховання дитини;

 

-          нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;

 

-          відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

 

-          тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;

 

-          припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень;

 

-          перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

 

-          усиновлення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

 

-          смерті дитини;

 

-          смерті отримувача допомоги.

 

Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу. Потрібно зазначити, що рішення про припинення є не кінцевим і виплату допомогу при народженні можуть відновити (крім випадків смерті дитини і його усиновлення). Для цього особі, яка здійснює догляд за дитиною, потрібно звернутися протягом 6 місяців після припинення виплати допомоги в орган соціального захисту населення з письмовою заявою.

 

Розмір допомоги при народженні

 

Допомога при народженні виплачується у розмірі, який залежить від того, яка по рахунку дитина у сім’ї  – перша, друга, третя… Також розмір допомоги залежить від дати народження, особливо це актуально у 2011 році, оскільки в цьому році змінено розмір допомоги.

 

Допомога при народженні дитини, яка народилася після 31 грудня 2010 р., надається у розмірі кратному 22 розмірам прожиткового мінімуму – на першу дитину; кратному 45 розмірам прожиткового мінімуму – на другу дитину; кратному 90 розмірам прожиткового мінімуму – на третю і кожну наступну дитину.

 

Виплата допомоги здійснюється одноразово у дев’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта суми допомоги на першу дитину виплачується протягом наступних 12 місяців, на другу дитину – 24 місяців, на третю і кожну наступну дитину – 36 місяців рівними частинами.

 

З 9 квітня 2011 року  до ЗУ «Про державну допомогу сімям з дітьми» були внесені зміни, які передбачили, що допомога при народженні дитини буде надаватися  у сумі, кратній 30 розмірам прожиткового мінімуму, – на першу дитину; кратній 60 розмірам прожиткового мінімуму, – на другу дитину; кратній 120 розмірам прожиткового мінімуму, – на третю і кожну наступну дитину. Виплата допомоги здійснюється одноразово у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта суми допомоги на першу дитину виплачується протягом наступних 24 місяців, на другу дитину – 48 місяців, на третю і кожну наступну дитину – 72 місяців рівними частинами.

 

Важливо зазначити, що допомога при народженні дитини нараховується у розмірах прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, встановлених на день народження дитини.

 

Законом України «Про державний бюджет України на 2011 рік» встановлено такі розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років:

 

з 1 січня – 816 гривень,

 

з 1 квітня – 832 гривні,

 

з 1 жовтня – 853 гривні,

 

з 1 грудня – 870 гривень.

 

А отже  до 9 квітня 2011 розмір допомоги при народженні першої дитини складає:

 

з 1 січня – 17952 гривень, з яких 7344 виплачується одноразово, а решта рівними частинами протягом 12 місяців;

 

з 1 квітня – 18304 гривні, з яких 7488 виплачується одноразово, а решта рівними частинами протягом 12 місяців.

 

Розмір при народженні другої дитини складає:

 

з 1 січня – 36720 гривень, з яких 7344 виплачується одноразово, а решта рівними частинами протягом 24 місяців;

 

з 1 квітня – 37440 гривні, з яких 7488 виплачується одноразово, а решта рівними частинами протягом 24 місяців.

 

Розмір при народженні третьої і кожної наступної дитини складає:

 

з 1 січня – 73440 гривень, з яких 7344 виплачується одноразово, а решта рівними частинами протягом 36 місяців;

 

з 1 квітня – 74880 гривні, з яких 7488 виплачується одноразово, а решта рівними частинами протягом 36 місяців.

 

 

ВАЖЛИВО

 

З 9 квітня 2011 року розмір допомоги при народженні дитини першої дитини складає:

 

з 9 квітня – 24960 гривні, з яких 8320 виплачується одноразово, а решта рівними частинами протягом 24 місяців;

 

з 1 жовтня – 25590 гривні, з яких 8530 виплачується одноразово, а решта рівними частинами протягом 24 місяців;

 

з 1 грудня – 26100 гривень з яких 8700 виплачується одноразово, а решта рівними частинами протягом 24 місяців.

 

Розмір при народженні другої дитини складає:

 

з 9 квітня – 49920 гривні, з яких 8320 виплачується одноразово, а решта рівними частинами протягом 48 місяців;

 

з 1 жовтня – 51180 гривні, з яких 8530 виплачується одноразово, а решта рівними частинами протягом 48 місяців;

 

з 1 грудня – 52200 гривень з яких 8700 виплачується одноразово, а решта рівними частинами протягом 48 місяців.

 

Розмір при народженні третьої і кожної наступної дитини складає:

 

з 9 квітня – 99840 гривні, з яких 8320 виплачується одноразово, а решта рівними частинами протягом 72 місяців;

 

з 1 жовтня – 102360 гривні, з яких8530 виплачується одноразово, а решта рівними частинами протягом 72 місяців;

 

з 1 грудня – 104400 гривень з яких 8700 виплачується одноразово, а решта рівними частинами протягом 72 місяців.

 

Потрібно зазначити, що допомога при народженні дитини призначається опікуну на кожну взяту під опіку дитину у розмірі, установленому при народженні першої дитини. А у випадку якщо дитину (на яку призначають допомогу) влаштовано у дитячий заклад на повне державне утримання, допомога призначається і виплачується також у розмірі, встановленому при народженні першої дитини. Гроші при цьому перераховують на відкритий у банку рахунок дитини.

 

Чи залежить розмір допомоги на другу дитину від того коли народилась перша дитина?

 

Не залежить. Визначаючи розмір допомоги, беруть до уваги кількість новонароджених і усиновлених дітей ( у тому числі вже померлих), які знаходились до народження дитини на утриманні особи, якій призначається допомоги, її чоловіка (дружини). Водночас не враховуються повнолітні діти чоловіка, яких дружина не всиновлювала.

 

Розмір допомоги у випадку якщо жінка народила другу дитину, але раніше відмовилась від виховання першої дитини.

 

Допомогу призначають і виплачують як на першу дитину, оскільки при підрахунку кількості дітей не враховують, зокрема тих, від виховання яких вказана особа відмовилась, а також переданих на виховання іншій особі.

 

Розмір допомоги у випадку народження двійні

 

При народженні двійні або більшої кількості дітей кожна дитина з їх числа вважається наступною. А отже при народжені двійні  на першу дитину буде призначена допомога як на першу, на другу, як на другу.

 

ДОПОМОГА ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО ДОСЯГНЕННЯ 3-Х РОКІВ

 

Кому надається допомога по догляду

 

Право на отримання допомоги по догляду за дитиною має: один із батьків, опікун, усиновлювач,  бабуся чи дідусь, інший родич, фактично здійснюючий догляд за дитиною.

 

Допомогу призначають не зважаючи від того, чи була особа в трудових відносинах (на державній або військовій службі), займалась підприємництвом чи вчилась або  була безробітною (за однією умови, що особа не отримувала матеріальну допомогу по безробіттю).

 Пенсіонерам (неважливо працюючим чи ні) допомога по догляду за дитиною не виплачується.

 Цей вид допомоги надається на кожного з дітией, незалежно від кількості народжених дітей, усиновлених, а також взятих під опіку дітей.

 

Куда і коли звертатися за допомогою

 

Звертатись за призначенням допомоги необхідно до відповідніх органів (Управління праці та соціального захисту населення) за місцем реєстрації отримувача допомоги. За місцем фактичного проживання допомога по догляду може призначена бути, тільки якщо заявник надасть довідку про те, що він не отримує цей вид допомоги по місцю реєстрації.

 

Якщо на момент звернення заявник має право на допомогу, то цю допомогу призначають ,  якщо це відбудеться навіть за місяць до того, як дитині виповниться 3 років. Однак,  необхідно розуміти, що тим, хто трохи запізниться не варто їм розраховувати на виплату повністю всієї суми, яка накопичилася би за всі 3 року. Їм буде доплачено лише за три місяці, які йдуть перед місяцем, у якому заявник звернулвся за призначенням допомоги. Також потрібно мати на увазі, що в повному обсязі без яки-небудь часових обмежень ця заборгованість буде виплачена у тому віпадку,якщо допомога вже назначено, однак своєчасно не була виплачена з вини держоргану, який відповідає за призначення і виплату допомоги.

 

Строк протягом якого виплачується допомога

 

Допомога по догляду виплачується з дня звернення за цією допомогою (подачі заявки та всіх потрібних документів) і до дня досягнення дитиною трирічного віку.

 

Потрібно знати, що підприємцям і непрацюючим особам допомогу можуть призначити з того дня, який йде за днем отриманням  такого виду допомоги, як допомоги по вагітності та пологам, а іншим особам – не раніше дня, коли настане відпустка по догляду за дитиною.

 

Чи можуть  займатись підприємницькою діяльністю чи працювати особи, які доглядають за дитиною

 

Так, можуть але у випадку, якщо людина працює у режимі неповного робочого часу, або вдома або ця людина провадить підприємницьку діяльність.

 

Необхідно зазначити:  якщо заявник скаже про неповний робочий день, то не має значення, як працює особа на 0,1 або 0,99 ставки – допомогу все одно мають виплатить у повному розмірі.

 

Однак,  вихід на роботу на повний робочий час або заявник оформить відпустку у зв’язку з навчанням – означає, що він перериває відпустку по догляду за дитиною та припинення на цей період виплати допомоги по догляду.

 

Перелік документів необхідних для отримання допомоги по догляду за дитиною

 

Для отримання допомоги необхідно у відповідні органи надати наступні документи:

 

-          Заява, яка складається по формі (затверджена наказом Мінпраці і соцполітики від08.06.06№215). Заява заповнюється у відділі соціального захисту населення.

 

-          Витяг з наказу( або копія) з місця роботи про те, що заявнику надана відпустка по догляду за дитиною до 3 років (довідку, яка видається приватному підприємцю, до неї, у випадку відсутності у підприємця печатки додають свідоцтв (копію) про держреєстрацію підприємця);

 

-          Копія свідоцтва про народження дитини;

 

-          Копія трудової книжки;

 

-          Довідка з місця навчання – для тих, хто ще вчиться;

 

-          Довідка з центру зайнятості про те, що заявник не отримує допомоги по безробіттю або матеріальну допомогу по безробіттю – для непрацюючих осіб і які знаходяться на обліку у центрі зайнятості (але у випадку, якщо заявник не знаходиться на обліку, йому необхідно взяти довідку саме про це);

 

-          Копія свідоцтва про держреєстрацію – для підприємців;

 

-          Копія рішення про факт усиновлення або встановлення опіки – це необхідно для усиновлювачів і опікунів;

 

-          Довідка про склад сім’ї заявника з ЖЕКу, а також декларацію про доходи й майновий стан (цей документ заповнюється на місці оформлення допомоги на підставі довідок про доходи, зокрема кожного члена сім’ї) – для призначення допомоги у розмірі, більшому за мінімальний;

 

-          Копія договору про факт відкриття рахунку в банку на перерахунок допомоги (у випадку, якщо маєте бажання отримувати гроші через банк, а не через пошту).

 

Особи, які працюють в режимі неповного робочого часу, а також вдома, зобов’зані подать довідку з місця роботи про те, що вони почали виконувати трудові обов’язки на зазначених умовах.

 

При яких умовах припиняється виплата допомоги

 

Виплата допомоги по догляду припиняється при досягненні дитиною трирічного віку.  А також виплату цієї допомоги припиняють виплачувати з дня працевлаштування заявника на повний робочий день (виходу особи з відпустки по догляду за дитиною до трьох років),  або з того дня, коли була  призначена йому допомога по безробіттю або матеріальна допомога по безробіттю.

 

В тому випадку, якщо особа захоче знов таки  вийти у відпустку по догляду за дитиною, або закінчиться строк виплати по безробіттю, то особа може також повторно звернутись в відповідний орган за призначенням допомоги.

 

Допомогу держава також припиняє виплачувати у наступних випадках:

 

-         коли отримувач допомоги позбавлен батьківських прав;

 

-         коли отримувач допомоги відмовляється від виховання дитини;

 

-         коли дитину тимчасово влаштовують на повне державне утримання;

 

-          коли дитину відбирають в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

 

-          коли припиняється опіка або звільняється опікун від його повноважень;

 

-          коли перебуває отримувач допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

 

-         коли скасовується рішення про факт усиновлення дитини або визнання такого рішення недійсним;

 

-         у випадку смерті дитини;

 

-         у випадку смерті отримувача допомоги.

 

Як же переоформити допомогу по догляду  на іншого члена родини

 

Звісно, це можливо. Переоформлення необхідних документів щодо виплати допомоги на іншу особу, яка не отримує пенсії чи іншого виду соціальної допомоги, здійснюється згідно з письмовою заявою особи на підставі довідок з місця роботи, або навчання, або служби, або центру зайнятості про те, що вона роспочала виконання трудових обов’язків, навчання, несення служби, перебуває на обліку у центрі зайнятості. Особі, яка буде отримувати допомогу необхідно донести ті документи з списку, які стосуються саме цієї особи.

 

Як відбувається виплата допомоги по догляду

 

Допомога по догляду виплачується щомісячно. Гроші отримувач може получати шляхом зарахування на банківський рахунок або шляхом поштового переказу. Необхідно зазначити, що витрати на перерахунок грошей бере на себе держава.

 

Розмір допомоги по догляду за дитиною до трьох років

 

Мінімальний розмір допомоги погляду встановлює у сумі 130 грн. в місяць. Він виплачується всім незважаючи на те, який дохід Ви маєте.

 

У випадку, якщо різниця між прожитковим мінімумом на працездатних осіб (на січень цього року – 941 грн.) та середньомісячними сукупними доходоми родини в розрахунку на одну особу за шість  попередніх місяців у Вас буде більше 130 грн., то Вам буде виплачено саме цю різницю.

 

Для того, щоб визначити середньомісячний сукупний  дохід у розрахунку на одну особу родини необхідно:

 

-  додати доходи всіх членів сім’ї, та які отримані за шість місяців, які передують тому місяцю, в якому особа звернулася за допомогою по доглядузвернення;

 

-  розділити отриману суму (сукупний дохід) на 6 та на кількість членів родини.

 

Важливо зазначити, що з підвищенням розміру прожиткового мінімуму й допомога по догляду перераховуються автоматично.

 

Через який  термін переглядається сума допомоги по догляду в зв’язку з змінами доходів сім’ї

 

Якщо Ви претендуєте на допомогу по догляду в розмірі більшому ніж мінімальний, то Ви можете подати всі потрібні  документи про доходи в будь-який час та можете, хоч кожен місяць у відповідних органів, уточнювати дані. Однак,  потрібно пам’ятати – навіть, якщо доходи Вашої сім’ї не змінюватимуться, допомогу в підвищеному розмірі будуть виплачуюти протягом 6 місяців. І потім необхідно, знов таки, принести всі необхідні  документи про доходи.  Якщо ні, то допомогу Вам будуть виплачувати у мінімальному розмірі.

 

 

GISMETEO: Погода по г.Винница Курс долара
Ми в соціальних мережах
     
Наші партнери
Українська Гельсінська спілка з прав людини